Polityka Prywatności

Zarejestrowanie Konta Użytkownika na Platformie jest zostaje poprzedzone potwierdzeniem zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, Regulaminem Platformy oraz Polityki Cookies, zrozumienia i akceptacji ich treści.

Administratorem danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Chess Grow sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Jasna 31, 44-100 Gliwice, NIP 6312655837, REGON 360525241, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000537846.

Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych.

 1. Informacje, które o Tobie zbieramy.
 2. Zarejestrowanie Konta Użytkownika na Platformie wymaga wypełnienia oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza rejestracji, w których Użytkownik wpisuje informacje: imię i nazwisko, miasto, kraj, wiek, płeć, numer telefonu oraz adres e-mail. Będziemy je przechowywać z danymi konta. W celu uzyskania statusu Partnera, Użytkownik zostanie również poproszony o podanie adresu zamieszkania, PESEL, właściwego dla niego Urzędu Skarbowego oraz numeru konta bankowego.

  W celu uzyskania darmowego dostępu do Panelu Trenera na zasadach określonych w Regulaminie, zostaniesz przez nas poproszony o przesłanie skanu dokumentu tożsamości.

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne.

 3. Pliki Cookies
 4. W celu świadczenia usług dostępnych na platformie używamy plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.

 5. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobiste.
 6. Dane, które podajesz w trakcie rejestracji, przechowywane są na zabezpieczonych urządzeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Nasz system techniczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej.

 7. W jaki sposób informacje są używane
 8. Dane zbierane podczas rejestracji służą do zalogowania się na Platformę, identyfikacji i weryfikacji Użytkowników oraz świadczenia Użytkownikom usług oferowanych na Platformie.

 9. Ujawnienie informacji o Tobie
 10. Dbamy o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Nie udostępniamy ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych. Przekazanie ww. danych następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań. Niezależnie od powyższego, Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów sądowych z nimi związanych. Niezależnie od powyższego pamiętaj, że Twoje imię i nazwisko, miasto, kraj oraz wiek podane podczas rejestracji będą widoczne dla innych Użytkowników korzystających z Platformy.

 11. Twoje prawa
 12. Użytkownikom zarejestrowanym na Platformie zapewnione jest prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

 13. Dostęp do informacji
 14. Użytkownicy zarejestrowani na Platformie mają zapewniony dostęp do strony edycji konta: https://www.chessgrow.com/profil, pozwalające na wgląd, modyfikację i usunięcie danych osobowych.

 15. Zmiany w Polityce Prywatności
 16. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 17. Kontakt
 18. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies (ciasteczek), prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy.